Vaikuttaja­markkinoinnin toimisto Performission

Luomme vuorovaikutusta sinne, missä sitä kaivataan.

performission vaikuttajamarkkinointi
Performission vaikuttajamarkkinoinnin toimisto

Asiakkaan näköistä markkinointia

Teemme asiakkaan brändin näköisiä vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita halutulle kohdeyleisölle, oikein mitattuna ja usein tavoitamme oikean kohdeyleisön myös siellä, mihin perinteinen markkinointi ei ulotu. Asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus ovat meille kulmakiviä kaikessa tekemisessämme.

Tehokasta vaikuttaja­markkinointia

Tieto ja ymmärrys auttavat löytämään yhteistyössämme tuottavimmat ratkaisut. Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa kohderyhmäsi.

Kampanjan suunnittelu

Työ aloitetaan vaikuttajakampanjan suunnittelulla ja ideoinnilla sekä toteutetaan budjetin ja sovitun aikataulun mukaisesti.

Vaikuttajien valinta

Etsimme yhteistyöhön sopivat vaikuttajat, joiden avulla tavoitetaan mahdollisimman hyvin haluttu kohderyhmä.

Kampanjan raportointi ja jatkoehdotukset

Käyttämiemme raportointityökalujen avulla voimme analysoida kampanjan tulokset tarkasti ja tehdä suositukset jatkosta.

Kampanjaohjeistukset + vaikuttajien koordinointi

Ohjeistamme vaikuttajat yhteistyöhön ja hoidamme puolestanne kaiken viestiliikenteen heidän suuntaansa.