Vaikuttajamarkkinointi on kasvattanut suosiotaan markkinoinnin muotona vuosi vuodelta yhä enenevissä määrin. Tänä päivänä vaikuttajamarkkinointi onkin kustannustehokas ratkaisu yrityksille tavoittaa oikeaa kohderyhmää ja vaikuttaa mm. kohderyhmän ostopäätökseen.

Vaikuttajamarkkinointi kiinnostaa yhä useampia yrityksiä ja organisaatioita, mutta sen konkreettinen toteutus saattaa olla monelle hepreaa. Mistä lähteä liikkeelle ja miten? Monet yritykset saavat yhteistyöehdotuksia myös suoraan vaikuttajilta, mutta kuinka arvioida, onko vaikuttaja yrityksen brändiin sopiva ja onko kohdeyleisö oikeanlaista? Miten hinnoitella yhteistyö, miten se käytännössä toteutetaan ja missä kanavassa? Myös yhteistyön tulokset kiinnostavat, mutta miten analytiikkaa tulkitaan ja tuloksia mitataan? Vaikuttajamarkkinointiin liittyy myös lakeja ja ohjeistuksia, joista olisi hyvä olla tietoinen ennen yhteistyön toteutusta. Paljon on siis huomioon otettavia seikkoja, joita ei tule välttämättä etukäteen ajatelleeksi. Siksi tilanteessa, jossa yrityksen sisällä ei ole osaamista tai resursseja vaikuttajamarkkinointiin, on sen ulkoistaminen ammattilaisille enemmän kuin kannattavaa.

Miksi vaikuttajamarkkinoinnin toimisto?

Vaikuttajamarkkinoinnin toimistossa työskentelee alan ammattilaiset. Meiltä löytyy tietotaitoa kokonaisuuksien toteuttamiseen ja hallintaan. Tunnemme vaikuttajakentän, sen kehityssuunnat, ajankohtaiset trendit ja osaamme yhdistää oikeat vaikuttajat sekä yritykset. Käytännössä hoidamme puolestasi kaiken sen työn, johon sinulla kuluisi työtunteja.

Mitä vaikuttajamarkkinoinnin toimisto käytännössä puolestasi hoitaa?

Vaikuttajamarkkinoinnin toimisto hoitaa puolestasi käytännössä kaiken sen, mikä tuottaa sinulle ajan ja/tai tietotaidon puitteissa haasteita. Kun olemme palaveeranneet ja kartoittaneet yrityksesi tarpeet vaikuttajamarkkinoinnin suhteen, alkaa toimiston työ.

 1. Etsimme yhteistyöhön sopivat vaikuttajat yrityksen, sovitun budjetin, kampanjan keston ja kohderyhmän sekä tavoitteiden pohjalta. Me Performissionilla hyödynnämme vaikuttajia ympäri Suomen ja valitsemme vaikuttajat tapauskohtaisesti yhteistyöhön. Tämä pitää sisällään aikaa vievää viestiliikennettä, kun oikeita brand matcheja kontaktoidaan ja yhteistyötä suunnitellaan vaikuttajien kanssa.
 2. Tämän jälkeen kokoamme tarjouksen, jossa on eriteltynä yhteistyön kulku, toteutus ja vaikuttajat (heidän kohderyhmänsä sekä ideat). Tarjouksesta löytyy myös arvioidut tavoittavuudet lukuina, jotka pohjautuvat vaikuttajilta saatuun analytiikkaan sekä kokonaisuuden hintapyyntö.
 3. Jos tarjous sellaisenaan miellyttää ja pääsemme etenemään toteutukseen, hoidamme puolestanne vaikuttajien briiffaamisen, materiaalien esitarkistukset ja julkaisujen seurannan. Yhteistyön sisällössä noudatetaan asiakkaan toivomaa briiffiä/speksejä ja materiaalit toimitetaan tarvittaessa aina ennen julkaisua etukäteen tarkistettavaksi.
 4. Kun kampanja on toteutettu aikataulun mukaisesti, kasaamme yhteistyön analytiikan pohjalta raportin, joka pitää sisällään yhteistyön tulokset, kehitysideat sekä jatkoehdotukset. Tarvittaessa tuloksista voidaan pitää myös lyhyt palaveri, jossa kokonaisuutta avataan tarkemmin ja käydään tuloksia läpi.
 5. Yhteistyön laskutus tapahtuu aikaisintaan päivänä, jona ensimmäinen yhteistyöjulkaisu tulee sovitusti ulos. Me laskutamme teitä ja vaikuttajat laskuttavat meitä.

Miten valita oikea toimisto yhteistöiden toteuttamiseen?

Vaikuttajamarkkinointia tekeviä toimistoja löytyy Suomesta useita. Tarjolla on mm. PR-toimistoja, digitaalisia mediatoimistoja, sometoimistoja ja viestintätoimistoja. Osa toimistoista käyttää vain tiettyjä vaikuttajaverkostoja, mikä kannattaa huomioida toimistoa valittaessa.

Me Performissionilla hyödynnämme laajasti erilaisia suomalaisia vaikuttajia, jotka kontaktoimme yhteistyöhön tapauskohtaisesti. Kauttamme onnistuu yhteistyö niin isojen, laajan seuraajakunnan omaavien vaikuttajien kuin myös pienempien mikro- ja nanovaikuttajien kanssa. Suosimme kampanjoissa tyypillisesti isojen sekä mikrojen/nanojen yhdistelyä, jolla on saatu aikaan erinomaisia tuloksia.

Toimistoa valittaessa tärkeää on tietenkin myös yhteneväinen arvomaailma ja se, että toimistolla on aito kiinnostus toteuttaa yrityksellesi toimiva vaikuttajamarkkinoinnin kampanja, joka tukee markkinoinnin kokonaisuutta. Hyvä toimisto on valmis avaamaan myös aikaisempien kampanjoiden tuloksia ja näiden pohjalta kertomaan, mitä budjetilla x voisi saada.

Miten edetä?

Kun yrityksen sisällä on herännyt kiinnostus vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämiseen osana markkinointistategiaa, on oikea hetki kartoittaa vaikuttajamarkkinoinnin toimistot. Meihin Performissionilla voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Kerromme mielellään lisää toiminnastamme sekä tavastamme tehdä vaikuttajamarkkinointia, eikä se sido vielä mihinkään. Päätöksiä ei siis tarvitse tehdä heti, vaan etenemme teidän toivomassa tahdissa.

Artikkelin kirjoittaja:


Jutta Hirsimäki
Influencer Marketing Manager
jutta @ performission.fi
+358 50 3099 155

Published On: 29. joulukuuta 2022

Ota yhteyttä

Voit soitella meille suoraan tai lähettää alta viestiä!

  Jutta Hirsimäki

  Vaikuttajamarkkinointi
  +358 50 3099 155
  jutta@performission.fi

   Pinja Tuominen

  Vaikuttajamarkkinointi
  +358 44 0531 211
  pinja@performission.fi