IAB Finland julkaisi 27.2. oppaan strategiseen vaikuttajamarkkinointiin. Vaikuttajamarkkinointi on noussut suosituksi keinoksi tavoittaa tehokkaasti jopa todella spesifejä kohderyhmiä. Suomessa mainostajista jo yli 70% on kokeillut vaikuttajamarkkinointia ja useat ovat sisällyttäneet sen strategiseksi osaksi kokonaismarkkinointisuunnitelmaa.

” Vaikuttajamarkkinointi on tuloksellista ja tehokasta. Sitä voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen eri kanavissa: tuotelanseerauksissa, brändin tunnettuuden kasvattamisessa, mielikuvan muuttamisessa tai myynnin ajurina. Se on vaikuttavuutta ja tavoittavuutta, mutta myös pienten kohderyhmien tavoittamiseen löytyy erilaisia keinoja.”

Vaikuttajakampanjaa suunnitellessa on hyvä varmistaa, että valittu vaikuttaja on paras match yritykselle. Toisinaan pienempi, tarkasti halutun kohderyhmän tavoittava vaikuttaja voi olla parempi valinta, kuin suuremman seuraajakunnan tavoittava iso vaikuttaja. Strategista vaikuttajamarkkinointia tehdessä tuleekin huomioida, että kaupallinen sisältö sopii luontevasti vaikuttajan muuhun sisältöön. Tällöin vaikuttajakampanja on tehokkaimmillaan: luodaan mielenkiintoista sisältöä juuri heille, jotka halutaan tavoittaa.

Opas on 30-sivuinen ja koska aikapaine saattaa estää oppaaseen perehtymisen, halusimme nostaa oppaasta muutamia tärkeitä pointteja strategisen vaikuttajakampanjan suunnitteluun ja siinä onnistumiseen:

1. Valitse oikea vaikuttaja ja tutustu hänen kanaviinsa ja sisältöön. ”Sopivien vaikuttajien kartoittamisessa on syytä huomioida vähintään kolme elementtiä: vaikuttajan sisältöjen ja yleisön sopivuus mainostajan brändiviestiin sekä vaikuttajan oma kiinnostus brändiä ja tuotetta tai palvelua kohtaan.”

2. Briiffaa kampanjan brändi ja tuote tai palvelu sekä kampanjan tavoite, ydinsanoma ja tavoiteltava kohderyhmä vaikuttajalle mahdollisimman tarkasti. Mieti, olisiko fiksua tehdä kirjallinen sopimus yhdessä vaikuttajan kanssa, jotta kaikki kampanjan elementit toteutuvat sovitusti. Kokonaisuudessaan kampanjaa suunnitellessa tulee yrityksen puolelta tehdä edellä mainittujen lisäksi tarkka suunnitelma vaikuttajakampanjan tavoitteesta, siihen käytettävästä budjetista, kampanja-ajasta sekä siitä, mitä mittareita tullaan käyttämään.

3. Huolehdi, että kaupallinen yhteistyö on merkattu oikein. ” Vaikuttajamarkkinoinnin läpinäkyvyys on sekä mainostajan että vaikuttajan yhteinen asia. Kuluttajansuojalain markkinointisäännökset velvoittavat aina ensisijaisesti elinkeinoharjoittajaa eli sellaista tahoa, joka harjoittaa yritystoimintaa.” Esimerkiksi blogitekstissä sekä Instagram-kuvassa merkintä kaupallisesta yhteistyöstä sekä yritys tulee mainita selkeästi heti tekstin alussa. Instagram Storyissa merkintä ”Kaupallinen yhteistyö” tulee olla jokaisessa kaupallisessa klipissä.

4. Kampanjan päätyttyä analysoi ja mittaa kampanja. Päästiinkö haluttuihin tuloksiin? Mitä voisi tehdä ensi kerralla paremmin? Oliko valittu vaikuttaja sopiva valinta? Olisiko fiksumpaa toteuttaa seuraava vaikuttajakampanja vaikuttajamarkkinointia tarjoavan yrityksen kautta?

Tiivistettynä: Tee mahdollisimman yksityiskohtainen kampanjasuunnitelma, valitse vaikuttajat tarkkaan kartoittaen, huolehdi, että kaupallinen yhteistyö on läpinäkyvä ja merkitty selkeästi sekä mittaa ja analysoi tulokset.

Koko oppaan voi ladata ilmaiseksi IAB Finlandin sivuilta.

Artikkelin kirjoittaja:


Mikaela Koskela
Influencer Marketing Manager
mikaela @ performission.fi
+358 40 777 2922