Ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa sosiaalisen median eri kanavissa. Myös sosiaalisen median kanavia on useita ja niiden määrä kasvaa kasvamistaan. Koska ihmiset viihtyvät somessa, sosiaalinen media toimii myös tehokkaana markkinointikanavana tavoittamaan haluttu asiakaskunta ja kampanjoista on helpompi saada kuulijoita kiinnostavia. Valitsemalla oikean kanavan ja vaikuttajat tuotteen tai palvelun mainostamiseen, on halutun asiakaskunnan rajaaminenkin helpompaa, etkä maksa turhaan vääränlaisesta yleisöstä.

Vaikuttajamarkkinointia suunniteltaessa mietitäänkin monesti, mitä sosiaalisen median kanavaa kampanjassa kannattaa käyttää parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja mitä kaikkia kanavia ylipäätänsä voidaan hyödyntää.

Kanavan valintaan vaikuttaa useampikin asia. Esimerkiksi se, halutaanko sisältö video-, kuva- vai tekstimuodossa, millainen tuote tai palvelu on kyseessä ja minkä ikäistä kohdeyleisö on.

Vaikka jokaisessa sosiaalisen median kanavassa onkin laaja ikähaarukka, jotkut kanavista kuitenkin tavoittavat selkeästi nuorempia ja toiset taas vanhempia kuluttajia.

Nuorille markkinoitavissa tuotteissa toimivat todella hyvin esimerkiksi TikTok ja Twitch kun taas selkeästi aikuisempaa yleisöä tavoitetaan Facebookissa. Instagram ja Youtube puolestaan tavoittavat hyvin useita eri ikäryhmiä ja LinkedIn taas toimii silloin, kun markkinoinnin aihe liittyy yritystoimintaan. Blogien hyödyntäminen markkinoinnin kanavana taas antaa mahdollisuuden pidempään tekstiosuuteen, jolloin markkinoitavasta asiasta saadaan kattavampi sisältö sekä teksti löytyy aihetta googlaillessa vielä myöhemminkin ja tavoittaa aiheesta tietoa etsivät potentiaaliset asiakkaat.

Kanavan valintaan vaikuttaa myös se, halutaanko tuotteesta vai palvelusta kuinka laajasti kertovaa sisältöä. Esimerkiksi blogit ja YouTube-videot mahdollistavat aiheeseen pureutumisen hyvinkin tarkasti, kun taas esimerkiksi Instagramissa ja Tiktokissa tekstiosuudet ja videot ovat selkeästi lyhyempiä. Lyhyemmissäkin teksti- ja kuvaosuuksissa saadaan kuitenkin kerrottua hyvin pääpiirteet ja voidaan ohjata potentiaalinen uusia asiakas syvempää aiheeseen tutustumista varten yrityksen verkkosivuille.

Eri kanavia voidaan myös yhdistellä. Esimerkiksi blogi-kirjoitus voidaan jakaa vaikuttajan Facebook- tai LinkedIn-sivulle ja Instagramissa voidaan kertoa aiheesta lyhyesti ja kehottaa tutustumaan siihen blogissa tai YouTube-videossa tarkemmin.

On mahdollista rakentaa myös kampanja, jossa osa mukaan valituista vaikuttajista tekee yhteistyön blogitekstinä, osa IG-postauksena ja osa YouTube-videona. Tai mikä muu tahansa kokonaisuus eri kanavia sekoitellen.

Me Performissionilla autamme aina parhaan kokonaisuuden valinnassa niin vaikuttajien kuin käytettävien some-kanavienkin osalta, tavoitteidesi ja budjettisi rajoissa.

Artikkelin kirjoittaja:


Pinja Tuominen
Head of Influencer Marketing
pinja @ performission.fi
+358 44 0531 211